Cursus details

Aanbieder Overige
Organisatie Marathon Uitgeverij
Deelgebied Gerodontologie & Restauratieve Tandheelkunde
Prijs € 79

Resin Bonded Fixed Partial Dentures (RBFPD’s)

Docent: Hans van Pelt

Inleiding

Deze cursus gaat over de toepassing van gegoten restauraties waarbij pijlers partieel worden beslepen. Deze oplossing komt nauwelijks meer op de tandheelkundige opleidingen aan de orde, terwijl veel patiënten er baat bij zouden hebben. Implantaten kunnen immers niet altijd worden toegepast, bijvoorbeeld omdat er te weinig bot is of omdat de gezondheid van de patiënt dat niet toestaat. Daarnaast willen patiënten ook niet altijd een uitneembare voorziening. De partiële beslijping biedt veel mogelijkheden en zeker wanneer er adhesief wordt gecementeerd. Deze voorzieningen heten: Resin Bonded Fixed Partial Dentures (RBFPD’s) en deze hebben een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt tussen 1980 en 2020 die ik graag onder uw aandacht wil brengen. Deze manier van werken is gebaseerd op een modern concept om harde tandweefsels te sparen. Dat is optimaal invasief waarbij het doel is de vitaliteit van de pulpa te beschermen. De cursus is bedoeld voor tandartsen van alle leeftijden die de Restauratieve Tandheelkunde en de tandheelkundige zorg voor de oudere patiënt een warm hart toedragen. De leerstof maakt deel uit van de opleiding tot Restauratief Tandarts van de NVVRT en de module FIXED van de NVVRT-Academy die ik verzorg. Tijdens mijn loopbaan heb ik veel patiënten langdurig kunnen volgen en de resultaten worden in deze presentatie getoond.

Leerdoelen

  • bij patiënten met een onvolledige tandboog indirecte restauraties kunnen  ontwerpen op incisieven, cuspidaten en (pre)molaren;
  • keuzes kunnen verantwoorden met relevante klinische en onderzoeksdata;
  • kennis hebben van de factoren die de levensduur van deze restauraties bepalen;
  • kennis hebben van de toepassingsmogelijkheden en beperkingen van partiële beslijpingen.


Cursusinformatie

Deze cursus bestaat uit een tweetal modules, die afzonderlijk van elkaar bestudeerd kunnen worden. Aan het einde van de tweede module treft u een aantal toetsvragen aan waarmee u kunt controleren of de stof voldoende begrepen is. De totale studietijd voor deze cursus bedraagt ongeveer anderhalf uur en u ontvangt 1.5 KRT-punt.