Cursus details

Aanbieder Universiteit
Organisatie PAOT Nijmegen
Deelgebied Radiologie
Prijs € 975
Punten 13

Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Tandheelkunde voor de Conebeam CT

Deze cursus voldoet aan de nieuwe wettelijke eisen, zoals geformuleerd in de Regeling deskundigheidseisen radiologische verrichtingen. In deze cursus wordt een samenvatting gegeven van relevante wet- en regelgeving rond het werken met CBCT en hoe deze in de praktijk kan worden geïmplementeerd. Omdat de patiëntdosis bij CBCT meestal hoger is dan bij intraorale opnamen wordt uitgebreid aandacht besteed aan de rechtvaardiging van de opnamen en de stralingsveiligheid van patiënt, behandelaar en omgeving.
Tijdens deze cursus wordt door middel van een groot aantal presentaties en toetsvragen duidelijk gemaakt wat de verschillen zijn tussen de traditionele 2D en de huidige 3D röntgenopnamen. Aangezien de aanvrager en de beoordelaar van een CBCT wettelijk verplicht is de gehele CBCT te beoordelen, wordt geoefend in een systematische beoordeling van de foto’s. Voor de beoordeling is een goede kennis van de anatomie van het hoofd noodzakelijk.

Deze cursus volgt u online, in uw eigen tijd, op de momenten dat het u uitkomt. Alleen de examendata staan ​​vast. Het examen is in het Studiecentrum Radboudumc, Geert Grooteplein 21 Nijmegen. Een maand voor het examen krijgt u toegang tot de online cursus. De kosten voor deze cursus, inclusief het examenen en eenmaal een herkansing bedragen € 975, – euro.

De inschrijving voor deze cursus loopt via het RadSchool secretariaat,

Klik op gewenste datum om in te schrijven: