Docent: Hans van Pelt

Inleiding

Deze cursus gaat over de toepassing van gegoten restauraties waarbij pijlers partieel worden beslepen. Deze oplossing komt nauwelijks meer op de tandheelkundige opleidingen aan de orde, terwijl veel patiënten er baat bij zouden hebben. Implantaten kunnen immers niet altijd worden toegepast, bijvoorbeeld omdat er te weinig bot is of omdat de gezondheid van de patiënt dat niet toestaat. Daarnaast willen patiënten ook niet altijd een uitneembare voorziening. De partiële beslijping biedt veel mogelijkheden en zeker wanneer er adhesief wordt gecementeerd. Deze voorzieningen heten: Resin Bonded Fixed Partial Dentures (RBFPD’s) en deze hebben een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt tussen 1980 en 2020 die ik graag onder uw aandacht wil brengen. Deze manier van werken is gebaseerd op een modern concept om harde tandweefsels te sparen. Dat is optimaal invasief waarbij het doel is de vitaliteit van de pulpa te beschermen. De cursus is bedoeld voor tandartsen van alle leeftijden die de Restauratieve Tandheelkunde en de tandheelkundige zorg voor de oudere patiënt een warm hart toedragen. De leerstof maakt deel uit van de opleiding tot Restauratief Tandarts van de NVVRT en de module FIXED van de NVVRT-Academy die ik verzorg. Tijdens mijn loopbaan heb ik veel patiënten langdurig kunnen volgen en de resultaten worden in deze presentatie getoond.

Leerdoelen

  • bij patiënten met een onvolledige tandboog indirecte restauraties kunnen  ontwerpen op incisieven, cuspidaten en (pre)molaren;
  • keuzes kunnen verantwoorden met relevante klinische en onderzoeksdata;
  • kennis hebben van de factoren die de levensduur van deze restauraties bepalen;
  • kennis hebben van de toepassingsmogelijkheden en beperkingen van partiële beslijpingen.


Cursusinformatie

Deze cursus bestaat uit een tweetal modules, die afzonderlijk van elkaar bestudeerd kunnen worden. Aan het einde van de tweede module treft u een aantal toetsvragen aan waarmee u kunt controleren of de stof voldoende begrepen is. De totale studietijd voor deze cursus bedraagt ongeveer anderhalf uur en u ontvangt 1.5 KRT-punt.

 

Inhoud van de cursus:

Indien u 5 jaar of langer geleden met succes uw diploma Stralingshygiëne  voor gebruik van CBCT, voorheen stralingshygiëne 4 A/M CBCT, heeft gehaald dan wordt het tijd voor een interessante en verplichte update.

Deze cursus bestaat uit een aantal modules, die afzonderlijk van elkaar bestudeerd kunnen worden. Het wordt aangeraden de module volgorde te respecteren. Aan het begin van iedere module treft u leerdoelen aan en aan het einde treft u een aantal toetsvragen aan waarmee u kunt controleren of de stof voldoende begrepen is.

In de modules wordt onder andere ingegaan op veranderingen in wet- en regelgeving, die zowel voor toezichthouders als opdrachtgevers belangrijk zijn. Door toepassing van steeds kleinere field of views kan de dosis substantieel worden gereduceerd waardoor het toepassingsgebied en de indicaties van CBCT-scans in dagelijkse tandheelkunde is uitgebreid. De kleine field of views maken het mogelijk binnen het voor de tandarts ‘vertrouwde’ werkveld te blijven. Heden ten dage zien we daardoor toepassingen in elk subgebied van de tandheelkunde, de ontwikkelingen hierin gaan door nieuwe software razendsnel. Deze update geeft u een hernieuwde kijk op de inspirerende toepassingen en een verdere bewustwording van een veilige en verantwoorde omgang met straling.

U ontvangt een certificaat als u de modules geheel doorlopen heeft. Na afloop van deze cursus voldoet u aan de eisen m.b.t. nascholing.

De inschrijving voor deze cursus loopt via het RadSchool secretariaat

 

Zelfstudie:
Om aan de cursus deel te kunnen nemen moet vooraf de kennis van Stralingshygiëne  voor gebruik van CBCT, voorheen stralingshygiëne 4 A/M CBCT zijn bestudeerd en moet u in het bezit zijn van het certificaat Stralingshygiëne voor gebruik van CBCT, voorheen stralingshygiëne 4 A/M CBCT. U wordt verzocht om na inschrijving een kopie van dit certificaat te mailen naar het PAOT bureau.

Studielast
De tijd die de gemiddelde cursist voor deze cursus nodig heeft wordt geschat op ongeveer 8 uur. Maar let op, dit is een gemiddelde en er zullen zeker cursisten zijn die hiervoor meer tijd nodig hebben.

Tot slot
Deze online-cursus is zodanig opgesteld en ingericht dat u deze geheel zelfstandig kunt maken op de momenten dat het u het beste uitkomt.

Voor administratieve vragen neemt u contact op met het RadSchool secretariaat, radschool.rha@radboudumc.nl

Wij wensen u veel studieplezier!

Docent: Prof. dr. Jo E. Frencken

 

Deze cursus informeert u over een veelvoud aan methoden die een aanvulling zijn op het traditionele restaureren van dentinecaviteiten, zoals het plaatsen van Hall-kronen, het aanbrengen van zilverdiaminefluoride, het schoonpoetsen van caviteiten en de ART-aanpak. Deze methoden zijn van belang om goede mondzorg aan met name kinderen en ouderen te geven. De onderliggende handelingen worden ondersteund door de huidige kennis en inzichten binnen de cariologie. In de juli/augustus 2020 uitgave van het Nederlands Tijdschrift van Tandheelkunde (NTvT) staat een artikel over de huidige methoden om carieus weefsel uit caviteiten te verwijderen. Deze aanbevelingen worden in de cursus besproken.

Een goede vervanger van amalgaam is glasionomeercement. Vroeger was dit materiaal slechts geschikt voor gebruik op bepaalde plaatsen in de mond. Dit materiaal is de afgelopen jaren enorm verbeterd. In veel landen is glasionomeercement, met name de hooggevulde variant (HVGIC), niet meer uit de mondzorg weg te denken. De huidige stand van zaken met betrekking tot dit materiaal wordt in de cursus besproken.

De Atraumatic Restorative Treatment (ART) aanpak bestaat uit een preventieve en restauratieve component. De ART-aanpak maakt gebruik van de nieuwe HVGIC’s en dat heeft tot goede resultaten geleid. De ART was oorspronkelijk bedoeld voor gebruik in ontwikkelingslanden, maar omdat ART zo goed presteerde, werd het ook toegepast en onderwezen in andere landen. In het begin veelvuldig bij kinderen, de laatste jaren ook veelvuldig bij ouderen. Sinds de uitbraak van de coronapandemie staat ART nog meer in de belangstelling. De ART-aanpak gebruikt namelijk alleen handinstrumenten en die produceren geen aerosolen zoals de boorbehandeling. Besmetting wordt dus geminimaliseerd. De restauratieve component van de ART-aanpak volgt de huidige aanbevelingen zoals die in het NTvT-artikel staan beschreven.

Cursusinformatie:

Deze cursus bestaat uit een viertal presentaties die een onderling verband hebben en die u het beste in de gepresenteerde volgorde kunt bekijken. De eerste drie presentaties duren ieder ongeveer een uur en de laatste presentatie duurt zo’n veertig minuten. U kunt deze presentaties tussentijds stopzetten en indien gewenst terugkijken. Na iedere presentatie heeft u de mogelijkheid uw kennis te testen aan de hand van enkele toetsvragen. U kunt deze vragen zo vaak maken als uzelf wilt. De cursus wordt afgesloten met een eindtoets die u met een voldoende moet afsluiten (zes van de tien vragen juist beantwoord). Hierna ontvangt u het cursuscertificaat en worden uw gegevens aan het KRT doorgegeven. De totale studieduur bedraagt 4 uur (inclusief het beantwoorden van de vragen).