Cursus details

Aanbieder Overige
Organisatie Marathon Uitgeverij
Deelgebied Gerodontologie
Prijs € 19
Punten 1

Kennistoets: Aankomende dementie

Wim Kluter, tandarts-geriatrie

Casus: Patiënt met aankomende dementie

Een 82-jarige man, zelfstandig wonend samen met zijn vrouw, is een jaar geleden met de fiets gevallen. Sindsdien is hij warrig, kan moeilijk op zijn woorden komen en heeft een evenwichtsstoornis waardoor hij rollatorafhankelijk is geworden. Meneer hecht veel waarde aan een goede functie van zijn gebit maar kan niet meer zelfstandig naar de praktijk komen. Zijn vrouw vindt het prettig als het periodiek mondonderzoek thuis kan worden gedaan.

Wim Kluter studeerde in 1984 af in de tandheelkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 1989 verscheen zijn proefschrift ‘Oral selfcare for dentate elderly’ (1989). Hij is tandarts-geriatrie en werkt naast zijn algemene praktijk in diverse woonzorgcentra in de regio Nijmegen. Hij richt zich de laatste tijd meer op thuiswonende ouderen die de mondzorgpraktijk niet meer bezoeken. Daarnaast is hij vanaf 2019 Universitair docent aandachtsgebied gerodontologie bij Radboud University Medical Centre Nijmegen.

Leerdoelen:

Na het lezen van van het artikel en het beantwoorden van de vragen:

  • heeft u inzicht in de diagnostiek en risicobeoordeling van specifieke orale problemen bij oudere patiënten
  • heeft u inzicht in specifieke barrières die kwetsbare ouderen ervaren in de toegang van een mondzorgpraktijk
  • leert u hoe zorg en communicatie af te stemmen op de oudere patiënt, rekening houdend met zijn/haar gezondheidstoestand en persoonlijke wensen.

Lees het artikel en test vervolgens uw kennis door het beantwoorden van de vragen. De duur van deze kennistoets is één uur. Als de kennistoets met voldoende resultaat is afgesloten (u heeft hiervoor drie pogingen) ontvangt een KRT studiepunt.