Cursusaanbod

Tandheelkundige Preventieassistent basismodule

De cursus bestaat uit een theoretisch pakket wat de cursist via afstandsonderwijs kan volgen aan de hand van hoorcolleges die ter beschikking worden gesteld op een online platform. Deze hoorcolleges worden aangevuld met responsiecolleges waarbij cursist in real live vragen kan stellen aan de docent over problemen in verband met de cursus.

€2500 Details

Tandheelkundige preventieassistente vervolgmodule

Het doel van deze cursus is preventieassistenten die de basisopleiding hebben gevolgd bij te scholen, zodat ze ingeschakeld kunnen worden in de uitvoering van initiële therapie bij parodontitis patiënten (met DPSI categorie B) en de begeleiding en behandeling van patiënten in de nazorgfase.

€3190 Details

Resin Bonded Fixed Partial Dentures (RBFPD’s)

Deze cursus gaat over de toepassing van gegoten restauraties waarbij pijlers partieel worden beslepen. Deze oplossing komt nauwelijks meer op de tandheelkundige opleidingen aan de orde komt, terwijl veel patiënten er baat bij zouden hebben.

€79 Details

Bij- en nascholing cursus CBCT voor tandartsen, kaakchirurgen en orthodontisten

Indien u 5 jaar of langer geleden met succes uw diploma Stralingshygiëne  voor gebruik van CBCT, voorheen stralingshygiëne 4 A/M CBCT, heeft gehaald dan wordt het tijd voor een interessante en verplichte update.

€275 Details

Huidige weefselsparende behandelingen van carieuze laesies, glasionomeercement en de ART-aanpak

Deze cursus informeert u over een veelvoud aan methoden die een aanvulling zijn op het traditionele restaureren van dentinecaviteiten.

Docent: Prof. dr. Jo E. Frencken

€159 Details