Cursus details

Aanbieder Overige & Webinars
Organisatie Marathon Uitgeverij
Deelgebied Gerodontologie
Prijs € 0

Multidisciplinaire samenwerking bij ondervoeding van kwestbare ouderen in de thuissituatie

Multidisciplinaire samenwerking mondzorg verder uitgebreid

Ondervoeding in de eerstelijnszorg en thuiszorg

Helaas zien we bij ouderen, als hun kwetsbaarheid toeneemt, een dramatische verslechtering van de mondgezondheid. De kwetsbare ouderen zijn uit beeld geraakt bij de reguliere tandartsen. Hoog tijd dus om de kwetsbare ouderen weer in beeld te brengen. Hiervoor zullen we de samenwerking moeten zoeken met andere zorgverleners.

In Limburg en Brabant zijn de tandartsen-geriatrie Nicole Teeuwisse en Peter de Goede er in geslaagd een groot multidisciplinair netwerk op te bouwen rondom kwetsbare ouderen.

Het netwerk heeft zich inmiddels uitgebreid en met name de samenwerking met diëtisten blijkt een welkome aanvulling.

 

De relatie tussen voeding en het gebit

Peter de Goede: “ Helaas zien wij beiden dat er ondervoeding bestaat in Nederland bij de kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Bijna 30% van de patiënten in de thuiszorg is ondervoed. Het leidt aantoonbaar tot langzamer herstel en complicaties bij ziekte en operaties. Bij opname in het verpleeghuis, blijkt ruim 80% van de cliënten mondproblemen te hebben, dat is een vergelijkbaar probleem en vaak ligt aan beide problemen een slecht gebit ten grondslag. Het is duidelijk dat iemand zonder voldoende kauwfunctie niet goed kan eten. Ook het plezier in eten verdwijnt met een slechte of pijnlijke dentitie. Dit wordt versterkt wanneer iemand een verzwakte gezondheid heeft.”

Op het moment dat er vragen zijn over de relatie tussen voeding en het gebit wordt onze hulp ingeroepen door de diëtisten. In Limburg is een zelfde route opgezet om te komen tot vroegdiagnostiek, waarbij we zo snel mogelijk aandacht geven aan het belang van een goede mondgezondheid.

De diëtiste en de tandarts-geriatrie stellen tijdens het gezamenlijk consult een plan op. Heeft de oudere geen reguliere tandarts dan wordt deze gezocht.

 

Multidisciplinaire diagnostiek bij ouderen in de thuissituatie

Het belang van een dergelijk netwerk wordt onderschreven door het Ministerie van VWS dat een subsidie ter beschikking stelde voor het uitbreiden van het netwerk via scholing, lezingen en onderzoek. Ook deze webinar is hier een onderdeel van.