Cursus details

Aanbieder Overige
Organisatie Marathon Uitgeverij
Deelgebied Gerodontologie
Prijs € 0
Punten 1

Multidisciplinaire diagnostiek bij ouderen in de thuissituatie

Peter de Goede, tandarts-geriatrie

Helaas zien we bij ouderen, als hun kwetsbaarheid toeneemt, een dramatische verslechtering van de mondgezond­heid. Door hun kwetsbaarheid en als gevolg van over­belasting van de mantelzorgers komen deze kwetsbare ouderen niet meer naar de tandarts. Bij opname in een verpleeghuis blijkt dat 80% van de nieuwe bewoners mondzorgproblemen heeft, die achteruitgang is gerui­me tijd vóór de opname gestart. De kwetsbare ouderen zijn uit beeld geraakt bij de reguliere tandartsen.

Hoog tijd dus om de kwetsbare ouderen weer in beeld te brengen. Hiervoor heeft een groep tandartsen een oproep verstuurd aan alle 70-plussers die langer dan twee jaar niet bij de tand­arts zijn geweest. Maar 75 % van de kwetsbare ouderen geeft geen gehoor aan de oproep van de tandarts. Hoe bereiken we die patiënten?

Hiervoor zullen we de samenwerking moeten zoeken met andere disciplines, denk aan zorgverleners zoals huisartsen met praktijkondersteuners ouderenzorg, ziekenhuisartsen, geriaters, specialisten ouderen-geneeskunde, thuiszorg, casemanagers dementie en organisaties gericht op ouderen.

Het belang van een dergelijk netwerk wordt onderschreven door het Ministerie van VWS dat een subsidie ter beschikking stelde voor het uitbreiden van het netwerk via scholing, lezingen en onderzoek. Ook deze webinar is hier een onderdeel van.