Docent: Prof. dr. Jo E. Frencken

 

Deze cursus informeert u over een veelvoud aan methoden die een aanvulling zijn op het traditionele restaureren van dentinecaviteiten, zoals het plaatsen van Hall-kronen, het aanbrengen van zilverdiaminefluoride, het schoonpoetsen van caviteiten en de ART-aanpak. Deze methoden zijn van belang om goede mondzorg aan met name kinderen en ouderen te geven. De onderliggende handelingen worden ondersteund door de huidige kennis en inzichten binnen de cariologie. In de juli/augustus 2020 uitgave van het Nederlands Tijdschrift van Tandheelkunde (NTvT) staat een artikel over de huidige methoden om carieus weefsel uit caviteiten te verwijderen. Deze aanbevelingen worden in de cursus besproken.

Een goede vervanger van amalgaam is glasionomeercement. Vroeger was dit materiaal slechts geschikt voor gebruik op bepaalde plaatsen in de mond. Dit materiaal is de afgelopen jaren enorm verbeterd. In veel landen is glasionomeercement, met name de hooggevulde variant (HVGIC), niet meer uit de mondzorg weg te denken. De huidige stand van zaken met betrekking tot dit materiaal wordt in de cursus besproken.

De Atraumatic Restorative Treatment (ART) aanpak bestaat uit een preventieve en restauratieve component. De ART-aanpak maakt gebruik van de nieuwe HVGIC’s en dat heeft tot goede resultaten geleid. De ART was oorspronkelijk bedoeld voor gebruik in ontwikkelingslanden, maar omdat ART zo goed presteerde, werd het ook toegepast en onderwezen in andere landen. In het begin veelvuldig bij kinderen, de laatste jaren ook veelvuldig bij ouderen. Sinds de uitbraak van de coronapandemie staat ART nog meer in de belangstelling. De ART-aanpak gebruikt namelijk alleen handinstrumenten en die produceren geen aerosolen zoals de boorbehandeling. Besmetting wordt dus geminimaliseerd. De restauratieve component van de ART-aanpak volgt de huidige aanbevelingen zoals die in het NTvT-artikel staan beschreven.

Cursusinformatie:

Deze cursus bestaat uit een viertal presentaties die een onderling verband hebben en die u het beste in de gepresenteerde volgorde kunt bekijken. De eerste drie presentaties duren ieder ongeveer een uur en de laatste presentatie duurt zo’n veertig minuten. U kunt deze presentaties tussentijds stopzetten en indien gewenst terugkijken. Na iedere presentatie heeft u de mogelijkheid uw kennis te testen aan de hand van enkele toetsvragen. U kunt deze vragen zo vaak maken als uzelf wilt. De cursus wordt afgesloten met een eindtoets die u met een voldoende moet afsluiten (zes van de tien vragen juist beantwoord). Hierna ontvangt u het cursuscertificaat en worden uw gegevens aan het KRT doorgegeven. De totale studieduur bedraagt 4 uur (inclusief het beantwoorden van de vragen).

 

Bij deze cursus ontvangt u het boek ‘The Art And Science Of Minimal Intervention Dentistry And Atraumatic Restorative Treatment’ van Prof. dr. Jo E. Frencken. Nadat u zich heeft ingeschreven voor deze cursus ontvangt u per email een verzoek uw adresgegevens door te geven voor toezending van het boek. Voor meer informatie over deze titel, klik hier

Docent: Prof. dr. Jo E. Frencken

 

Deze cursus informeert u over een veelvoud aan methoden die een aanvulling zijn op het traditionele restaureren van dentinecaviteiten, zoals het plaatsen van Hall-kronen, het aanbrengen van zilverdiaminefluoride, het schoonpoetsen van caviteiten en de ART-aanpak. Deze methoden zijn van belang om goede mondzorg aan met name kinderen en ouderen te geven. De onderliggende handelingen worden ondersteund door de huidige kennis en inzichten binnen de cariologie. In de juli/augustus 2020 uitgave van het Nederlands Tijdschrift van Tandheelkunde (NTvT) staat een artikel over de huidige methoden om carieus weefsel uit caviteiten te verwijderen. Deze aanbevelingen worden in de cursus besproken.

Een goede vervanger van amalgaam is glasionomeercement. Vroeger was dit materiaal slechts geschikt voor gebruik op bepaalde plaatsen in de mond. Dit materiaal is de afgelopen jaren enorm verbeterd. In veel landen is glasionomeercement, met name de hooggevulde variant (HVGIC), niet meer uit de mondzorg weg te denken. De huidige stand van zaken met betrekking tot dit materiaal wordt in de cursus besproken.

De Atraumatic Restorative Treatment (ART) aanpak bestaat uit een preventieve en restauratieve component. De ART-aanpak maakt gebruik van de nieuwe HVGIC’s en dat heeft tot goede resultaten geleid. De ART was oorspronkelijk bedoeld voor gebruik in ontwikkelingslanden, maar omdat ART zo goed presteerde, werd het ook toegepast en onderwezen in andere landen. In het begin veelvuldig bij kinderen, de laatste jaren ook veelvuldig bij ouderen. Sinds de uitbraak van de coronapandemie staat ART nog meer in de belangstelling. De ART-aanpak gebruikt namelijk alleen handinstrumenten en die produceren geen aerosolen zoals de boorbehandeling. Besmetting wordt dus geminimaliseerd. De restauratieve component van de ART-aanpak volgt de huidige aanbevelingen zoals die in het NTvT-artikel staan beschreven.

Cursusinformatie:

Deze cursus bestaat uit een viertal presentaties die een onderling verband hebben en die u het beste in de gepresenteerde volgorde kunt bekijken. De eerste drie presentaties duren ieder ongeveer een uur en de laatste presentatie duurt zo’n veertig minuten. U kunt deze presentaties tussentijds stopzetten en indien gewenst terugkijken. Na iedere presentatie heeft u de mogelijkheid uw kennis te testen aan de hand van enkele toetsvragen. U kunt deze vragen zo vaak maken als uzelf wilt. De cursus wordt afgesloten met een eindtoets die u met een voldoende moet afsluiten (zes van de tien vragen juist beantwoord). Hierna ontvangt u het cursuscertificaat en worden uw gegevens aan het KRT doorgegeven. De totale studieduur bedraagt 4 uur (inclusief het beantwoorden van de vragen).

 

Marlies (M.E.C.) Elfrink, tandarts-pedodontoloog

Kaasmolaren, we horen er tegenwoordig steeds meer over

In de wetenschappelijke literatuur spreekt men van Molar Incisor Hypomineralisation (MIH) als het molaren in het blijvende gebit betreft en over Hypomineralised Second Primary Molars (HSPM) in het melkgebit. De afwijking komt regelmatig voor en stelt de tandarts soms voor uitdagingen.

Marlies Elfrink studeerde tandheelkunde van 1999 tot 2004 aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Aansluitend volgde zij het masterprogramma voor tandarts-pedodontoloog  aan ACTA, dat ze in 2007 met een diploma afsloot. In 2012 promoveerde zij aan de ACTA met haar onderzoek naar kaaskiezen in het melkgebit (Hypomineralised Second Primary Molars (HSPM)).

Lees het artikel en test vervolgens uw kennis door het beantwoorden van de vragen. De duur van deze kennistoets is één uur. Als de kennistoets met voldoende resultaat is afgesloten (u heeft hiervoor drie pogingen) ontvangt een KRT studiepunt.